Agnieszka Tasiulis | Efektywność coachingu
632
page-template-default,page,page-id-632,qode-quick-links-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-7.2,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Efektywność coachingu

Korzyści z profesjonalnego coachingu to m.in. świeże spojrzenie na osobiste wyzwania, doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, lepsza skuteczność w kontaktach interpersonalnych, a także większa pewność siebie. Ludzie, którzy zatrudniają coacha, mogą również oczekiwać postępów w zakresie wydajności, satysfakcji i radości z pracy oraz realizacji odpowiednich celów.

Badanie ICF GLOBAL

W Badaniu wykonanym przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Profesjonalnych Coachów ICF Global (International Coach Federation), w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali na poprawę w następujących obszarach:

 • pewność siebie (80%)
 • związki (73%)
 • zdolności komunikacyjne (72%)
 • kompetencje interpersonalne (71%)
 • wydajność w pracy (70%)
 • równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)
 • zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
 • rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
 • organizacja życia osobistego (61%)
 • zarządzanie firmą (61%)
 • zarządzanie czasem (57%)
 • efektywność zespołów (51%)

Aż 96% uczestników stwierdziło, że ze względu na wysoką skuteczność skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching

 • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
 • Prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
 • Firmy zanotowały średnio 7-krotny zwrot z inwestycji.

Źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, 2009 r.

Badanie A Better Perspective™

Zrealizowane zostało w 2009r. na reprezentatywnej grupie 339 osób, które skorzystały z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych.

Główne korzyści z coachingu

 • poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
 • podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
 • pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
 • rozwój samoświadomości (42%)
 • wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
 • lepsze rozumienie roli i celów (37%)
 • korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)

Główne korzyści z coachingu dla organizacji

 • pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
 • wzmocnienie osobistego zaangażowania we własny rozwój (69%)
 • wzrost wydajności organizacji (69%)
 • podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
 • wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
 • ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
 • wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)

Korzyści z coachingu dla Ciebie

 • Klarujesz swoje cele w pracy i w życiu
 • Zaczynasz podejmować bardziej skuteczne działania od razu
 • Zwiększasz swoją pewność siebie
 • Przestajesz zwlekać
 • Przełamujesz cykl negatywnych i ograniczających zachowań
 • Zmniejszasz poziom stresu
 • Poprawiasz swoje relacje z kolegami z pracy, przyjaciółmi i rodziną
 • Poprawiasz zdolności przywódcze
 • Zdobywasz kontrolę nad tym, co chcesz osiągnąć
 • Masz więcej czasu i energii
 • Tworzysz impet, więc łatwiej uzyskać wyniki
 • Zwiększasz dobrobyt
 • Możesz osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym